ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และแสดงแผนผังขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (Flow Chart)

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน
1. ให้คลิกที่เมนู "ช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
2. อ่านรายละเอียดข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากท่านยอมรับเงื่อนไขให้ คลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง"
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล หากไม่กรอกจะไม่สามารถไปยังขั้นตอนต่อไปได้
4. รายละเอียดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ประเภทเรื่อง ระบุหน่วยงาน (ที่ท่านต้องการร้องเรียน/แนะนำติชม) หัวข้อเรื่อง รายละเอียด สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข และแนบไฟล์ประกอบ เป็นต้น
5. เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการส่งข้อมูล" เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลที่ร้องเรียน/แนะนำติชม โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป
6. ระบบจะทำการออก "รหัสติดตามผล" และ "รหัสผ่าน" สำหรับให้ท่านได้ติดตามผลเรื่องร้องเรียนของท่าน

ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน
1. ให้คลิกที่เมนู "ติดตามผลการร้องเรียน"
2. กรอก "รหัสติดตามผล" และ "รหัสผ่าน" ที่ท่านได้รับจากระบบฯ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล"
3. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตาม "รหัสติดตามผล" และ "รหัสผ่าน" ของท่าน
4. หาก "รหัสติดตามผล" และ "รหัสผ่าน" ของท่านถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียนรวมถึงสถานะของการดำเนินการให้ท่านได้รับทราบ

ติดต่อเรา

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พื้นที่ในเมือง
พื้นที่นามน

เดินทางมาด้วยตนเอง ติดต่อที่

พื้นที่ในเมือง แผนกงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

พื้นที่นามน กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ)

ทางไปรษณีย์หรือจดหมาย มาที่

พื้นที่ในเมือง เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

พื้นที่นามน เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

(วงเล็บมุมล่างขวา “เรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม”)

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่

สายตรงอธิการบดี รับเรื่องร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผ่านอีเมล์ : jirapun@ksu.ac.th

ทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร

พื้นที่ในเมือง
โทรศัพท์ : 043-811-128, 086-458-4360
โทรสาร : 043-813-070

พื้นที่นามน
โทรศัพท์ : 043-602-055
โทรสาร : 043-602-044

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้ที่ : ระบบรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม

https://eis.ksu.ac.th/complaint

เข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ ให้กรอกข้อมูล “Username” และ “Password”